Kamerstuk 35603-71

Derde nader gewijzigd amendement van het lid Beckerman ter vervanging van nr. 67 over het duidelijkheid bieden aan eigenaren over het risicoprofiel en de voortgang van de versterking

Dossier: Wijziging van de Tijdelijke wet Groningen in verband met de versterking van gebouwen in de provincie Groningen

Gepubliceerd: 10 maart 2021
Indiener(s): Sandra Beckerman (SP)
Onderwerpen: bestuur huisvesting organisatie en beleid recht
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-35603-71.html
ID: 35603-71
Origineel: 35603-67

100,0 %
0,0 %

GL

vKA

SGP

50PLUS

CU

SP

D66

PvdA

DENK

CDA

VVD

PvdD

PVV

Krol

FVD


Nr. 71 DERDE NADER GEWIJZIGD AMENDEMENT VAN HET LID BECKERMAN TER VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ONDER NR. 67

Ontvangen 10 maart 2021

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

In artikel I, onderdeel F, wordt artikel 13f als volgt gewijzigd:

1. Voor de tekst wordt de aanduiding «1.» geplaatst.

2. Er wordt een lid toegevoegd, luidende:

  • 2. Op verzoek van de eigenaar verstrekt Onze Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties het risicoprofiel van het gebouw aan de eigenaar nadat dit is vastgesteld en informeert de eigenaar over het verdere verloop van de versterking van zijn gebouw.

Toelichting

Veel gedupeerden weten al lange tijd niet waar ze aan toe zijn. Mede door de stress die dit met zich mee brengt, krijgen mensen gezondheidsproblemen.

Het in de wet opnemen dat eigenaren het risicoprofiel ontvangen als hun eigendom niet veilig is, draagt bij aan transparantie en hiermee wordt ook bijgedragen aan het verkleinen van de onzekerheid die voor veel gedupeerden leidt tot gezondheidsproblemen. Doordat voor gedupeerden duidelijk wordt wat er wanneer gaat gebeuren, zullen gezondheidsrisico’s of de verdieping van gezondheidsproblemen verkleind worden.

Beckerman