Stemming

Amendement van het lid Bromet over het niet doorgegeven van persoonsgegevens aan de NAM

100,0 %
0,0 %


VVD

50PLUS

Krol

D66

PVV

PvdD

CU

FVD

SP

DENK

SGP

PvdA

CDA

vKA

GL


Nr. 30 AMENDEMENT VAN HET LID BROMET

Ontvangen 10 februari 2021

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

In artikel I, onderdeel C, onder 2, wordt in artikel 3, tiende lid, «Onze Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en de exploitant verstrekken elkaar desgevraagd» vervangen door «De exploitant verstrekt Onze Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties desgevraagd de gegevens».

Toelichting

Dit amendement regelt dat er geen expliciete toestemming wordt gegeven voor het uitwisselen van persoonsgegevens vanuit het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties richting de NAM. Voor een goede uitvoering van de versterking is het verstrekken van deze privacy-gevoelige gegevens aan de NAM niet nodig. Zo wordt nog eens bestendigd dat de NAM geen bemoeienis meer heeft met de versterkingsopgave.

Bromet


Amendement van het lid Bromet over het niet doorgegeven van persoonsgegevens aan de NAM

2021-02-10
Dossier: 35603
Indiener(s): Laura Bromet (GL)
Onderwerpen: bestuur huisvesting organisatie en beleid recht
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-35603-30.html