Kamerstuk 35603-25

Nader gewijzigd amendement van het lid Beckerman ter vervanging van nr. 14 over het ongeacht de gemeente versterken van alle woningen die dat nodig hebben

Dossier: Wijziging van de Tijdelijke wet Groningen in verband met de versterking van gebouwen in de provincie Groningen

Gepubliceerd: 10 februari 2021
Indiener(s): Sandra Beckerman (SP)
Onderwerpen: bestuur huisvesting organisatie en beleid recht
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-35603-25.html
ID: 35603-25
Origineel: 35603-14

47,7 %
52,3 %

SP

CU

PVV

vKA

Krol

CDA

PvdD

GL

DENK

PvdA

50PLUS

SGP

D66

VVD

FVD


Nr. 25 NADER GEWIJZIGD AMENDEMENT VAN HET LID BECKERMAN TER VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ONDER NR. 14

Ontvangen 10 februari 2021

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

I

In artikel I, onderdeel F, komt artikel 13a, eerste lid, te luiden:

  • 1. Dit hoofdstuk, met uitzondering van artikel 13ba, is uitsluitend van toepassing op gebouwen die door beweging van de bodem als gevolg van de aanleg of exploitatie van een mijnbouwwerk ten behoeve van het winnen van gas uit het Groningenveld of als gevolg van de gasopslag Norg, versterkt moeten worden.

II

In artikel I, onderdeel F, vervalt in artikel 13b de begripsomschrijving van college.

III

In artikel I, onderdeel F, wordt in artikel 13c, vierde en vijfde lid, «colleges» telkens vervangen door «colleges van burgemeester en wethouders van de betrokken gemeenten».

IV

In artikel I, onderdeel F, wordt in artikel 13f «college» vervangen door «college van burgemeester en wethouders».

V

In artikel I, onderdeel F, wordt in artikel 13g, vijfde lid, «colleges» vervangen door «colleges van burgemeester en wethouders».

VI

In artikel I, onderdeel F, wordt in artikel 13i, tweede en zevende lid, «college» telkens vervangen door «college van burgemeester en wethouders».

VII

In artikel I, onderdeel F, wordt in artikel 13k, eerste lid, «college» vervangen door «college van burgemeester en wethouders».

VIII

In artikel I, onderdeel H, wordt in artikel 15b, tweede lid, «aan de gemeenten Eemsdelta, Groningen, Het Hogeland, Midden-Groningen en Oldambt» vervangen door «aan de gemeenten in Groningen».

Toelichting

Ook buiten de vijf genoemde gemeenten wonen mensen met erkende meervoudige schades aan hun huis. Wanneer blijkt dat deze bewoners in een onveilig huis wonen, dat versterking nodig heeft, dient dat mogelijk te zijn.

Beckerman