Kamerstuk 35603-14

Gewijzigd amendement van het lid Beckerman ter vervanging van nr. 9 over het ongeacht de gemeente versterken van alle woningen die dat nodig hebben

Dossier: Wijziging van de Tijdelijke wet Groningen in verband met de versterking van gebouwen in de provincie Groningen

Gepubliceerd: 26 januari 2021
Indiener(s): Sandra Beckerman
Onderwerpen: bestuur huisvesting organisatie en beleid recht
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-35603-14.html
ID: 35603-14
Origineel: 35603-9
Wijzigingen: 35603-25

Nr. 14 GEWIJZIGD AMENDEMENT VAN HET LID BECKERMAN TER VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ONDER NR. 9

Ontvangen 26 januari 2021

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

I

In artikel I, onderdeel F, komt artikel 13a, eerste lid, te luiden:

  • 1. Dit hoofdstuk, met uitzondering van artikel 13ba, is uitsluitend van toepassing op gebouwen die door beweging van de bodem als gevolg van de aanleg of exploitatie van een mijnbouwwerk ten behoeve van het winnen van gas uit het Groningenveld of als gevolg van de gasopslag Norg, versterkt moeten worden.

II

In artikel I, onderdeel F, vervalt in artikel 13b de begripsomschrijving van college.

III

In artikel I, onderdeel F, wordt in artikel 13c, vierde en vijfde lid, «colleges» telkens vervangen door «colleges van burgemeester en wethouders van de betrokken gemeenten».

IV

In artikel I, onderdeel F, wordt in artikel 13f «college» vervangen door «college van burgemeester en wethouders».

V

In artikel I, onderdeel F, wordt in artikel 13g, vijfde lid, «colleges» vervangen door «colleges van burgemeester en wethouders».

VI

In artikel I, onderdeel F, wordt in artikel 13i, tweede en zevende lid, «college» telkens vervangen door «college van burgemeester en wethouders».

VII

In artikel I, onderdeel F, wordt in artikel 13k, eerste lid, «college» vervangen door «college van burgemeester en wethouders».

Toelichting

Alle panden waarvan na inspectie blijkt dat deze versterking nodig hebben, moeten worden versterkt. Het uitgangspunt moet zijn: doen wat nodig is voor de veiligheid. Het is niet van belang in welke gemeente het pand staat.

Ook buiten de vijf genoemde gemeenten wonen mensen met erkende meervoudige schades aan hun huis. Wanneer blijkt dat deze bewoners in een onveilig huis wonen, dat versterking nodig heeft, dient dat mogelijk te zijn.

Beckerman