Kamerstuk 35603-9

Amendement van het lid Beckerman over het ongeacht de gemeente versterken van alle woningen die dat nodig hebben

Dossier: Wijziging van de Tijdelijke wet Groningen in verband met de versterking van gebouwen in de provincie Groningen

Gepubliceerd: 3 december 2020
Indiener(s): Sandra Beckerman
Onderwerpen: bestuur huisvesting organisatie en beleid recht
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-35603-9.html
ID: 35603-9
Wijzigingen: 35603-14

Nr. 9 AMENDEMENT VAN HET LID BECKERMAN

Ontvangen 3 december 2020

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

I

In artikel I, onderdeel F, vervallen in artikel 13a het eerste lid alsmede de aanduiding «2.» voor het tweede lid.

II

In artikel I, onderdeel F, vervalt in artikel 13b de begripsomschrijving van college.

III

In artikel I, onderdeel F, wordt in artikel 13c, vierde en vijfde lid, «colleges» telkens vervangen door «colleges van burgemeester en wethouders van de betrokken gemeenten».

IV

In artikel I, onderdeel F, wordt in artikel 13f «college» vervangen door «college van burgemeester en wethouders».

V

In artikel I, onderdeel F, wordt in artikel 13g, vijfde lid, «colleges» vervangen door «colleges van burgemeester en wethouders».

VI

In artikel I, onderdeel F, wordt in artikel 13i, tweede en zevende lid, «college» telkens vervangen door «college van burgemeester en wethouders».

VII

In artikel I, onderdeel F, wordt in artikel 13k, eerste lid, «college» vervangen door «college van burgemeester en wethouders».

VIII

In artikel I, onderdeel H, wordt in artikel 15a «aan de gemeenten Eemsdelta, Groningen en Midden-Groningen» vervangen door «aan de betrokken gemeenten».

Toelichting

Ook buiten de vijf genoemde gemeenten wonen mensen met erkende meervoudige schades aan hun huis. Wanneer blijkt dat deze bewoners in een onveilig huis wonen, dat versterking nodig heeft, dient dat mogelijk te zijn.

Beckerman