Kamerstuk 35603-22

Gewijzigd amendement van het lid Sienot ter vervanging van nr. 20 over het verkorten van de evaluatietermijn naar twee jaar

Dossier: Wijziging van de Tijdelijke wet Groningen in verband met de versterking van gebouwen in de provincie Groningen

Gepubliceerd: 10 februari 2021
Indiener(s): Matthijs Sienot (D66)
Onderwerpen: bestuur huisvesting organisatie en beleid recht
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-35603-22.html
ID: 35603-22
Origineel: 35603-20

100,0 %
0,0 %

FVD

DENK

vKA

VVD

PvdA

PVV

CU

Krol

PvdD

50PLUS

CDA

D66

GL

SGP

SP


Nr. 22 GEWIJZIGD AMENDEMENT VAN HET LID SIENOT TER VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ONDER NR. 20

Ontvangen 10 februari 2021

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

Na artikel I, onderdeel Ma, wordt een onderdeel toegevoegd, luidende:

Mb

In artikel 20 wordt «drie jaar» vervangen door «twee jaar».

Toelichting

De toezichthouder, Staatstoezicht op de Mijnen (SodM), heeft meermaals uitdrukkelijk geadviseerd tot een crisisaanpak van de versterking te komen. Daarbij past een verslag over de doeltreffendheid en de effecten van deze wet in de praktijk na drie jaar niet. De indiener wil daarom deze termijn verkorten naar een tweejaarlijkse evaluatie, zodat tijdig kan worden geleerd en bijgestuurd door de Kamer.

Sienot