Kamerstuk 35603-20

Amendement van het lid Sienot over het verkorten van de evaluatietermijn naar één jaar

Dossier: Wijziging van de Tijdelijke wet Groningen in verband met de versterking van gebouwen in de provincie Groningen

Gepubliceerd: 9 februari 2021
Indiener(s): Matthijs Sienot (D66)
Onderwerpen: bestuur huisvesting organisatie en beleid recht
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-35603-20.html
ID: 35603-20
Wijzigingen: 35603-22

Nr. 20 AMENDEMENT VAN HET LID SIENOT

Ontvangen 9 februari 2021

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

Na artikel I, onderdeel Ma, wordt een onderdeel toegevoegd, luidende:

Mb

In artikel 20 wordt «drie jaar» vervangen door «één jaar».

Toelichting

De toezichthouder, Staatstoezicht op de Mijnen (SodM), heeft meermaals uitdrukkelijk geadviseerd tot een crisisaanpak van de versterking te komen. Daarbij past een verslag over de doeltreffendheid en de effecten van deze wet in de praktijk na drie jaar niet. De indiener wil daarom deze termijn verkorten naar één jaar, zodat tijdig kan worden geleerd en bijgestuurd door de Kamer.

Sienot