Stemming

Motie van het lid Nijboer over ook Ulrum, Zoutkamp, Lauwersoog en Niekerk Grootegast in aanmerking laten komen voor de waardedalingsregeling

87,2 %
12,8 %


PVV

D66

SP

PvdD

Krol

VVD

PvdA

GL

CDA

vKA

CU

SGP

DENK

50PLUS

FVD


Nr. 65 MOTIE VAN HET LID NIJBOER

Voorgesteld tijdens het Wetgevingsoverleg van 4 maart 2021

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat aardbevingsschade zich niet aan gemeente- en dorpsgrenzen of postcodegebieden houdt;

overwegende dat bijvoorbeeld Ulrum precies tussen de dorpen Vierhuizen en Leens in ligt, waar wel schade wordt toegekend;

overwegende dat het niet uit te leggen is als buren wel een schadevergoeding voor waardedaling krijgen en anderen niet;

verzoekt het kabinet, ook Ulrum, Zoutkamp, Lauwersoog en Niekerk Grootegast (postcodegebieden 9971, 9974, 9976 en 9822) voor de waardedalingsregeling in aanmerking te laten komen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Nijboer


Motie van het lid Nijboer over ook Ulrum, Zoutkamp, Lauwersoog en Niekerk Grootegast in aanmerking laten komen voor de waardedalingsregeling

2021-03-04
Dossier: 35603
Indiener(s): Henk Nijboer (PvdA)
Onderwerpen: bestuur huisvesting organisatie en beleid recht
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-35603-65.html