Kamerstuk 35603-7

Amendement van het lid Beckerman over het verkorten van de beslistermijn tot vier maanden

Dossier: Wijziging van de Tijdelijke wet Groningen in verband met de versterking van gebouwen in de provincie Groningen

Gepubliceerd: 3 december 2020
Indiener(s): Sandra Beckerman (SP)
Onderwerpen: bestuur huisvesting organisatie en beleid recht
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-35603-7.html
ID: 35603-7
Wijzigingen: 35603-17

Nr. 7 AMENDEMENT VAN HET LID BECKERMAN

Ontvangen 3 december 2020

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

In artikel I, onderdeel F, wordt artikel 13j als volgt gewijzigd:

1. In het eerste lid wordt «één jaar» vervangen door «vier maanden».

2. Aan het tweede lid wordt een zin toegevoegd, luidende: Deze verlenging kan alleen plaatsvinden op verzoek van de eigenaar.

Toelichting

De toezichthouder, Staatstoezicht op de Mijnen (SodM), heeft meermaals uitdrukkelijk geadviseerd om tot een crisisaanpak van de versterking te komen. In het huidige tempo duurt de versterking nog twintig jaar. Het huidige tempo van de versterkingsopgave is onacceptabel omdat Groningers leven in een mogelijk onveilig huis. Het is ook onacceptabel omdat het wachten, de onzekerheid en de voortdurende bevingen bij een deel van de bewoners tot veel stress en gezondheidsklachten leidt. Een beslistermijn van een jaar leidt tot extra onveiligheid en gezondheidsschade.

De indiener wil daarom deze termijn verkorten naar maximaal vier maanden, waarbij er alleen verlengd kan worden als de eigenaar akkoord gaat daarmee.

Beckerman