Kamerstuk 35603-84

Motie van het lid Beckerman c.s. over niet tornen aan de rechten van de Tweede Kamer

Dossier: Wijziging van de Tijdelijke wet Groningen in verband met de versterking van gebouwen in de provincie Groningen


47,3 %
52,7 %

Volt

SP

PvdA

Groep Van Haga

VVD

D66

BIJ1

CU

DENK

GL

BBB

PvdD

Fractie Den Haan

CDA

SGP

JA21

FVD

PVV


Nr. 84 MOTIE VAN HET LID BECKERMAN C.S.

Voorgesteld 24 juni 2021

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat het recht van amendement cruciaal is voor de Tweede Kamer;

constaterende dat het kabinet voornemens is twee aangenomen amendementen niet in werking te laten treden en deze later in een nieuw wetsvoorstel wil wijzigen;

constaterende dat de Tweede Kamer nu als medewetgever buitenspel wordt gezet;

verzoekt de regering, niet te tornen aan de rechten van de Tweede Kamer en geen precedent te scheppen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Beckerman

Nijboer

Kops