Kamerstuk 35603-74

Gewijzigde motie van het lid Agnes Mulder over de uitvoeringsconsequenties van het wetsvoorstel en van het voorstel van het Groninger Gasberaad voor een alternatieve werkwijze (t.v.v. 35603-55)

Dossier: Wijziging van de Tijdelijke wet Groningen in verband met de versterking van gebouwen in de provincie Groningen


100,0 %
0,0 %

SGP

FVD

Krol

DENK

D66

PvdA

GL

SP

CU

PvdD

CDA

VVD

vKA

50PLUS

PVV


Nr. 74 GEWIJZIGDE MOTIE VAN HET LID AGNES MULDER C.S. TER VERVANGING VAN DIE GEDRUKT ONDER NR. 55

Voorgesteld 10 maart 2021

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat er bij de Wijziging van de Tijdelijke wet Groningen in verband met de versterking van gebouwen in de provincie Groningen (35 603) geen uitvoeringstoets aanwezig is waarin wordt beschreven hoe de versterkingsoperatie in de praktijk gaat werken en hoe het IMG en de NCG daarin samenwerken;

constaterende dat het Groninger Gasberaad een alternatief plan (één plan, één besluit, één proces, één loket) voorstelt;

overwegende dat inwoners op de eerste plaats horen te staan en het daarom noodzakelijk is om het IMG en de NCG de gelegenheid te bieden om de uitvoeringsconsequenties van het voorliggende wetsvoorstel en het voorstel van het Groninger Gasberaad gezamenlijk in kaart te brengen;

verzoekt de regering, het IMG en de NCG te vragen om gezamenlijk, op zelfstandige en onafhankelijke wijze, de uitvoeringsconsequenties van het wetsvoorstel en het voorstel van het Groninger Gasberaad in kaart te brengen en daarbij in te gaan op de verschillende wijzen waarop samenwerking en sturing vanuit de NCG en het IMG op de korte termijn, de middellange termijn en de lange termijn kunnen worden vormgegeven;

verzoekt de regering, tevens om de Kamer vóór 1 juni te informeren over de uitvoeringsconsequenties van het wetsvoorstel en het voorstel van het Groninger Gasberaad en hierbij in een separaat document de adviezen van het IMG en de NCG te delen met de Kamer,

en gaat over tot de orde van de dag.

Agnes Mulder

Sienot

Dik-Faber

Aukje de Vries