Stemming

Motie van het lid Beckerman c.s. over geen kerncentrale in Groningen

63,8 %
36,2 %


PvdD

Krol

DENK

VVD

vKA

CDA

SP

50PLUS

CU

GL

D66

PvdA

SGP

PVV

FVD


Nr. 51 MOTIE VAN HET LID BECKERMAN C.S.

Voorgesteld tijdens het Wetgevingsoverleg van 4 maart 2021

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat de Eemshaven in Groningen nog steeds in beeld is als potentiële vestigingsplaats voor een kerncentrale middels het Derde Structuurschema Elektriciteitsvoorziening (SEV III);

constaterende dat in Groningen de gevolgen van de gaswinning nog steeds groot zijn en de aardbevingen niet zijn gestopt;

spreekt uit dat er geen kerncentrale kan komen in Groningen en dat de Eemshaven als mogelijke locatie in SEV III geschrapt moet worden,

en gaat over tot de orde van de dag.

Beckerman

Nijboer

Kröger


Motie van het lid Beckerman c.s. over geen kerncentrale in Groningen

2021-03-04
Dossier: 35603
Indiener(s): Sandra Beckerman , Henk Nijboer (PvdA), Suzanne Kröger (GL)
Onderwerpen: bestuur huisvesting organisatie en beleid recht
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-35603-51.html