Stemming

Amendement van het lid Bromet over het niet onherroepelijk laten zijn van een besluit om een gebouw niet te versterken

100,0 %
0,0 %


Krol

PvdA

PvdD

D66

VVD

FVD

vKA

CU

GL

50PLUS

DENK

CDA

PVV

SGP

SP


Nr. 31 AMENDEMENT VAN HET LID BROMET

Ontvangen 10 februari 2021

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

In artikel I, onderdeel F, wordt aan artikel 13i een lid toegevoegd, luidende:

  • 8. De inschrijving in het register, bedoeld in het zevende lid, nadat het besluit onherroepelijk is geworden, laat onverlet de mogelijkheid van een eigenaar om terug te komen op een keuze om een gebouw niet te versterken. Indien de eigenaar de keuze om een gebouw wel te versterken kenbaar maakt aan Onze Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, neemt Onze Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties een nieuw versterkingsbesluit en draagt tevens zorg voor de doorhaling van het eerdere besluit in het register.

Toelichting

Dit amendement benadrukt dat een besluit tot niet versterken niet onherroepelijk is. Een besluit tot het niet versterken van een gebouw kan onmogelijk onherroepelijk zijn. Er moet immers rekening worden gehouden met veranderingen in de veiligheid van gebouwen over de tijd. Het is puur een momentopname gericht op eenmalig ingrijpen i.p.v. een traject van monitoring met als doel preventie van schade en onveiligheid op de lange termijn.

Bromet


Amendement van het lid Bromet over het niet onherroepelijk laten zijn van een besluit om een gebouw niet te versterken

2021-02-10
Dossier: 35603
Indiener(s): Laura Bromet (GL)
Onderwerpen: bestuur huisvesting organisatie en beleid recht
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-35603-31.html