Stemming

Motie van de leden Aukje de Vries en Sienot over een oplossingsgerichte aanpak en cultuur bij het IMG en de NCG

100,0 %
0,0 %


PvdA

50PLUS

DENK

SGP

vKA

Krol

PvdD

SP

D66

GL

FVD

CU

VVD

CDA

PVV


Nr. 52 MOTIE VAN DE LEDEN AUKJE DE VRIES EN SIENOT

Voorgesteld tijdens het Wetgevingsoverleg van 4 maart 2021

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat de bewoners centraal moeten staan bij het schadeherstel en de versterkingsaanpak;

overwegende dat de bewoners nog te vaak moeten opboksen tegen de instituties en te vaak van het kastje naar de muur gestuurd worden;

overwegende dat de insteek van instanties die de Groningers moeten helpen, moet zijn hoe ze het probleem kunnen oplossen;

overwegende dat niet slechts gekeken moet worden naar processen en procedures;

constaterende dat daarbij de aanpak en cultuur bij de Nationaal Coördinator Groningen en het Instituut Mijnbouwschade Groningen en de samenwerking tussen de partijen van cruciaal belang zijn;

verzoekt de regering, om in overleg te gaan en afspraken te maken met het Instituut Mijnbouwschade Groningen en de Nationaal Coördinator Groningen om te komen tot een oplossingsgerichte aanpak en cultuur binnen deze organisaties, en de Tweede Kamer daarover voor april 2021 te informeren,

en gaat over tot de orde van de dag.

Aukje de Vries

Sienot


Motie van de leden Aukje de Vries en Sienot over een oplossingsgerichte aanpak en cultuur bij het IMG en de NCG

2021-03-04
Dossier: 35603
Indiener(s): Matthijs Sienot (D66), Aukje de Vries (VVD)
Onderwerpen: bestuur huisvesting organisatie en beleid recht
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-35603-52.html