Kamerstuk 35603-56

Motie van de leden Kröger en Bromet over het mandaat en de financiële slagkracht van lokale Groningse overheden en de NCG versterken

Dossier: Wijziging van de Tijdelijke wet Groningen in verband met de versterking van gebouwen in de provincie Groningen


100,0 %
0,0 %

PVV

SP

VVD

vKA

CU

50PLUS

DENK

PvdA

GL

FVD

PvdD

Krol

D66

SGP

CDA


Nr. 56 MOTIE VAN DE LEDEN KRÖGER EN BROMET

Voorgesteld tijdens het Wetgevingsoverleg van 4 maart 2021

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat:

  • veel getroffen Groningers lang in onzekerheid zitten;

  • er veel bureaucratische stappen tussen melding en uitvoering zitten;

  • meer mandaat en financiële slagkracht van lokale Groningse overheden en de NCG het antwoord is op een door ieder gewenste crisisaanpak, zonder daarvoor eerst het systeem te moeten veranderen;

  • dit vereist dat met voorrang de daarbij behorende governance wordt ingericht;

  • dit passend is in de wet versterking en de afspraken over het toekomstpakket;

verzoekt de regering, het mandaat en de financiële slagkracht van lokale Groningse overheden en de NCG te versterken,

en gaat over tot de orde van de dag.

Kröger

Bromet