Kamerstuk 35603-54

Motie van het lid Agnes Mulder over op korte termijn in beeld brengen bij hoeveel woningen er sprake is van herhaalde schade

Dossier: Wijziging van de Tijdelijke wet Groningen in verband met de versterking van gebouwen in de provincie Groningen

Gepubliceerd: 4 maart 2021
Indiener(s): Agnes Mulder (CDA)
Onderwerpen: bestuur huisvesting organisatie en beleid recht
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-35603-54.html
ID: 35603-54

100,0 %
0,0 %

D66

SGP

CDA

50PLUS

PVV

vKA

CU

Krol

GL

VVD

DENK

PvdA

PvdD

SP

FVD


Nr. 54 MOTIE VAN HET LID AGNES MULDER

Voorgesteld tijdens het Wetgevingsoverleg van 4 maart 2021

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat onbekend is hoe vaak er eigenlijk sprake is van herhaalde schade;

overwegende dat er bij deze woningen met herhalingsschade eigenlijk breder gekeken zou moeten worden naar preventief herstel en duurzaam herstel en het daarom van belang is om te weten om hoeveel woningen het gaat;

overwegende dat de Minister van EZK reeds heeft aangegeven het IMG te willen vragen om dat in kaart te brengen;

verzoekt de regering, het IMG te verzoeken om op korte termijn in beeld te brengen bij hoeveel woningen er sprake is van herhaalde schade, en de Kamer hierover voor 1 juni te informeren,

en gaat over tot de orde van de dag.

Agnes Mulder