Stemming

Motie van het lid Beckerman over in gesprek gaan met Groningse gedupeerden

100,0 %
0,0 %


vKA

50PLUS

PvdA

SP

DENK

VVD

D66

Krol

FVD

CU

SGP

GL

PVV

CDA

PvdD


Nr. 50 MOTIE VAN HET LID BECKERMAN

Voorgesteld tijdens het Wetgevingsoverleg van 4 maart 2021

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat gedupeerde ouders van de toeslagenaffaire in gesprek kunnen met de overheid om een snellere afhandeling te vragen;

overwegende dat Rutte zowel «Groningen» als de toeslagenaffaire een «smet» op zijn premierschap noemt;

verzoekt de (demissionair) Minister-President, en ministers nog dit voorjaar met Groninger gedupeerden in gesprek te gaan,

en gaat over tot de orde van de dag.

Beckerman


Motie van het lid Beckerman over in gesprek gaan met Groningse gedupeerden

2021-03-04
Dossier: 35603
Indiener(s): Sandra Beckerman
Onderwerpen: bestuur huisvesting organisatie en beleid recht
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-35603-50.html