Stemming

Motie van het lid Beckerman over in gesprek gaan met Groningse gedupeerden

100,0 %
0,0 %


PvdD

vKA

CDA

PVV

SGP

CU

50PLUS

GL

SP

FVD

Krol

D66

VVD

DENK

PvdA


Nr. 50 MOTIE VAN HET LID BECKERMAN

Voorgesteld tijdens het Wetgevingsoverleg van 4 maart 2021

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat gedupeerde ouders van de toeslagenaffaire in gesprek kunnen met de overheid om een snellere afhandeling te vragen;

overwegende dat Rutte zowel «Groningen» als de toeslagenaffaire een «smet» op zijn premierschap noemt;

verzoekt de (demissionair) Minister-President, en ministers nog dit voorjaar met Groninger gedupeerden in gesprek te gaan,

en gaat over tot de orde van de dag.

Beckerman


Motie van het lid Beckerman over in gesprek gaan met Groningse gedupeerden

2021-03-04
Dossier: 35603
Indiener(s): Sandra Beckerman (SP)
Onderwerpen: bestuur huisvesting organisatie en beleid recht
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-35603-50.html