Stemming

Motie van het lid Beckerman over een rechtvaardige compensatie van de waardedaling

100,0 %
0,0 %


Krol

CU

SGP

vKA

DENK

FVD

50PLUS

VVD

CDA

SP

PvdA

PvdD

D66

PVV

GL


Nr. 48 MOTIE VAN HET LID BECKERMAN

Voorgesteld tijdens het Wetgevingsoverleg van 4 maart 2021

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat de regeling compensatie waardedaling opnieuw zorgt voor onrechtvaardige verschillen tussen mensen;

overwegende dat herstel van vertrouwen noodzakelijk is;

overwegende dat er meerdere redenen blijken te zijn waarom men te weinig of niet gecompenseerd wordt;

spreekt uit dat iedereen in het bevingsgebied in aanmerking dient te komen voor een rechtvaardige compensatie van de waardedaling;

verzoekt het demissionaire kabinet, een plan van aanpak te maken hoe iedereen uiteindelijk rechtvaardig gecompenseerd wordt,

en gaat over tot de orde van de dag.

Beckerman


Motie van het lid Beckerman over een rechtvaardige compensatie van de waardedaling

2021-03-04
Dossier: 35603
Indiener(s): Sandra Beckerman (SP)
Onderwerpen: bestuur huisvesting organisatie en beleid recht
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-35603-48.html