Kamerstuk 35603-29

Amendement van het lid Bromet over het niet in rekening brengen van extra kosten bij de eigenaar

Dossier: Wijziging van de Tijdelijke wet Groningen in verband met de versterking van gebouwen in de provincie Groningen

Gepubliceerd: 10 februari 2021
Indiener(s): Laura Bromet (GL)
Onderwerpen: bestuur huisvesting organisatie en beleid recht
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-35603-29.html
ID: 35603-29

Nr. 29 AMENDEMENT VAN HET LID BROMET

Ontvangen 10 februari 2021

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

In artikel I, onderdeel F, wordt in artikel 13j, vierde lid, tweede zin, «komen voor rekening van de eigenaar» vervangen door «komen niet voor rekening van de eigenaar».

Toelichting

De versterkingsopgave dient ruimhartig en coulant te zijn, aangezien de gedupeerden van de mijnbouwproblematiek hier niet om hebben gevraagd. Ongeacht voor welke versterkingsoplossing wordt gekozen, deze dient te worden vergoed en niet voor de rekening van de eigenaar te komen. Ook als op verzoek van de eigenaar andere maatregelen worden opgenomen om een gebouw aan de veiligheidsnorm te laten voldoen dan de versterkingsmaatregelen. Dit amendement regelt dat de eigenaar niet opdraait voor deze kosten.

Bromet