Stemming

Motie van de leden Kröger en Bromet over het mandaat en de financiële slagkracht van lokale Groningse overheden en de NCG versterken

100,0 %
0,0 %


PVV

SP

VVD

vKA

CU

50PLUS

DENK

PvdA

GL

FVD

PvdD

Krol

D66

SGP

CDA


Nr. 56 MOTIE VAN DE LEDEN KRÖGER EN BROMET

Voorgesteld tijdens het Wetgevingsoverleg van 4 maart 2021

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat:

  • veel getroffen Groningers lang in onzekerheid zitten;

  • er veel bureaucratische stappen tussen melding en uitvoering zitten;

  • meer mandaat en financiële slagkracht van lokale Groningse overheden en de NCG het antwoord is op een door ieder gewenste crisisaanpak, zonder daarvoor eerst het systeem te moeten veranderen;

  • dit vereist dat met voorrang de daarbij behorende governance wordt ingericht;

  • dit passend is in de wet versterking en de afspraken over het toekomstpakket;

verzoekt de regering, het mandaat en de financiële slagkracht van lokale Groningse overheden en de NCG te versterken,

en gaat over tot de orde van de dag.

Kröger

Bromet


Motie van de leden Kröger en Bromet over het mandaat en de financiële slagkracht van lokale Groningse overheden en de NCG versterken

2021-03-04
Dossier: 35603
Indiener(s): Laura Bromet (GL), Suzanne Kröger (GL)
Onderwerpen: bestuur huisvesting organisatie en beleid recht
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-35603-56.html