Kamerstuk 35603-41

Amendement van het lid Agnes Mulder over het laten vervallen van artikel 2, negende lid

Dossier: Wijziging van de Tijdelijke wet Groningen in verband met de versterking van gebouwen in de provincie Groningen

Gepubliceerd: 23 februari 2021
Indiener(s): Agnes Mulder (CDA)
Onderwerpen: bestuur huisvesting organisatie en beleid recht
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-35603-41.html
ID: 35603-41
Wijzigingen: 35603-70

Nr. 41 AMENDEMENT VAN HET LID AGNES MULDER

Ontvangen 23 februari 2021

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

In artikel I, onderdeel B, vervalt onderdeel 2.

Toelichting:

Met artikel 2, negende lid, wordt de scheiding tussen schade en versterken, en daarmee ook de scheiding van de bevoegdheden van het Instituut Mijnbouwschade Groningen en Nationaal Coördinator Groningen verder doorgevoerd. Daarmee wordt het gezamenlijke probleemoplossend vermogen van beide organisaties onnodig beperkt. Om dit te voorkomen komt met dit amendement artikel 2, negende lid, te vervallen.

Agnes Mulder