Stemming

Motie van het lid Beckerman c.s. over niet instemmen met het niet in werking treden van twee amendementen

76,7 %
23,3 %


BIJ1

VVD

PVV

BBB

JA21

DENK

CU

CDA

D66

GL

Fractie Den Haan

SGP

PvdA

FVD

PvdD

Groep Van Haga

SP

Volt


Nr. 83 MOTIE VAN HET LID BECKERMAN C.S.

Voorgesteld 24 juni 2021

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat het kabinet voornemens is twee aangenomen amendementen niet in werking te laten treden en deze later in een nieuw wetsvoorstel wil wijzigen;

verzoekt de regering, deze route niet te kiezen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Beckerman

Nijboer

Kops


Motie van het lid Beckerman c.s. over niet instemmen met het niet in werking treden van twee amendementen

2021-06-24
Dossier: 35603
Indiener(s): Sandra Beckerman , Alexander Kops (PVV), Henk Nijboer (PvdA)
Onderwerpen: bestuur huisvesting organisatie en beleid recht
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-35603-83.html