Kamerstuk 35603-80

Openbaarmaking van de notitie over de gedifferentieerde inwerkingtreding van wetten

Dossier: Wijziging van de Tijdelijke wet Groningen in verband met de versterking van gebouwen in de provincie Groningen

Gepubliceerd: 26 mei 2021
Indiener(s): Farid Azarkan (DENK)
Onderwerpen: bestuur huisvesting organisatie en beleid recht
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-35603-80.html
ID: 35603-80

Nr. 80 BRIEF VAN DE VASTE COMMISSIE VOOR ECONOMISCHE ZAKEN EN KLIMAAT

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 26 mei 2021

Op verzoek van de vaste commissie voor Economische Zaken en Klimaat heeft Bureau Wetgeving aan de commissie advies uitgebracht over de gedifferentieerde inwerkingtreding van wetten, dit naar aanleiding van de brief d.d. 11 mei 2021 van de Minister van Economische Zaken en Klimaat over het wetsvoorstel Tijdelijke wet Groningen.

In haar procedurevergadering van 25 mei 2021 heeft de commissie besloten deze notitie openbaar te maken.

Hierbij bied ik u een exemplaar van de notitie aan1.

De fungerend voorzitter van de commissie, Azarkan

De griffier van de commissie, Nava