Stemming

Motie van het lid Beckerman over alsnog herstellen van te lage compensatie

49,7 %
50,3 %


SP

SGP

GL

DENK

CDA

PVV

Krol

FVD

50PLUS

CU

vKA

VVD

D66

PvdD

PvdA


Nr. 47 MOTIE VAN HET LID BECKERMAN

Voorgesteld tijdens het Wetgevingsoverleg van 4 maart 2021

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat gedupeerden bij eerdere verkoop van hun huis vaak een te lage waardedalingscompensatie van de NAM hebben ontvangen;

overwegende dat de Onafhankelijke Raadsman stelt dat compensatie een noodzakelijke stap is om het vertrouwen van de Groningers in de rijksoverheid te herstellen;

spreekt uit dat deze gedupeerden alsnog in aanmerking dienen te komen voor het herstellen van een te lage compensatie,

en gaat over tot de orde van de dag.

Beckerman


Motie van het lid Beckerman over alsnog herstellen van te lage compensatie

2021-03-04
Dossier: 35603
Indiener(s): Sandra Beckerman (SP)
Onderwerpen: bestuur huisvesting organisatie en beleid recht
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-35603-47.html