Wetsvoorstel 33752 - 17 september 2013

Tijdlijn

Dit wetsvoorstel is Aangenomen

Stemming van 19 november 2013
Status: Aangenomen
Brief regering
Brief regering
Brief regering
Brief regering
Verslag van een schriftelijk overleg
Brief regering
Verslag van een schriftelijk overleg
Brief regering
Brief regering
Brief regering
Brief regering
Brief regering
Brief regering
Brief regering
Verslag van een wetgevingsoverleg
Brief regering
Brief regering
Brief regering
Brief regering
Verslag van een wetgevingsoverleg
Brief regering
Brief regering
Nota van wijziging
Nota van wijziging
Brief regering
Nota van wijziging
Brief regering
Verslag van een schriftelijk overleg
Nota van wijziging
Nota n.a.v. het (nader, tweede nader, enz.) verslag
Brief regering
Verslag (nader, tweede nader etc.)
Brief regering
Brief regering
Brief regering
Advies Raad van State en nader rapport
Memorie van toelichting
Brief regering