Wetsvoorstel 33752 - 17 september 2013
Indieners: Jeroen Dijsselbloem (minister financiën) (PvdA), Frans Weekers (staatssecretaris financiën) (VVD)

Tijdlijn

Dit wetsvoorstel is Aangenomen

Stemming van 19 november 2013
Status: Aangenomen
Brief regering
Brief regering
Motie
Motie
Brief regering
Motie (gewijzigd/nader)
Motie
Motie
Motie
Motie
Motie
Motie
Brief regering
Verslag van een schriftelijk overleg
Brief regering
Verslag van een schriftelijk overleg
Brief regering
Motie
Motie
Motie
Motie
Motie
Motie
Brief regering
Brief regering
Brief regering
Brief regering
Brief regering
Brief regering
Brief regering
Brief regering
Brief regering
Brief regering
Brief regering
Verslag van een wetgevingsoverleg
Brief regering
Behandelen [geen Parlisproces]
Stemmen - aangenomen
Brief regering
Amendement
Nota van wijziging
Motie
Motie
Motie
Motie
Motie
Motie
Motie
Motie
Motie
Amendement
Amendement
Behandelen [geen Parlisproces]
Motie
Motie
Amendement
Motie
Motie
Motie
Motie
Motie
Motie
Motie
Amendement
Behandeling wordt voortgezet
Nota van wijziging
Brief regering
Motie
Motie
Behandelen [geen Parlisproces]
Nota van wijziging
Brief regering
Verslag van een schriftelijk overleg
Behandelen [geen Parlisproces]
Nota van wijziging
Nota n.a.v. het (nader/tweede nader/enz.) verslag
Brief regering
Verslag (initiatief)wetsvoorstel (nader)
Leveren inbreng
Behandelen [geen Parlisproces]
In handen van commissie stellen (algemeen)
LVIS - KB rondgezonden en gepubliceerd
[Vrij tekstveld / geen Parlisproces]
Brief regering
Brief regering
Brief regering
Advies Afdeling advisering Raad van State en Nader rapport
Memorie van toelichting
Brief regering