Stemming

Amendement van het lid Bashir over een vijfde schijf in de inkomstenbelasting

12,7 %
87,3 %


PvdD

GL

VVD

CDA

PvdA

PVV

CU

SGP

SP

D66

50PLUS

BONTES


Nr. 45 AMENDEMENT VAN HET LID BASHIR

Ontvangen 13 november 2013

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

I

Artikel I, onderdeel 0000A, komt te luiden:

0000A

In artikel 2.10 wordt de tarieftabel vervangen door:

Bij een belastbaar inkomen uit werk en woning van meer dan

maar niet meer dan

bedraagt de belasting het in kolom III vermelde bedrag, vermeerderd met het bedrag dat wordt berekend door het in kolom IV vermelde percentage te nemen van het gedeelte van het belastbare inkomen uit werk en woning dat het in kolom I vermelde bedrag te boven gaat

I

II

III

IV

€ 19.645

5,10%

€ 19.645

€ 33.363

€ 1.001

10,85%

€ 33.363

€ 56.531

€ 2.489

42%

€ 56.531

€ 150.000

€ 12.219

52%

€ 150.000

€ 60.822

60%

II

Artikel I, onderdeel 000A, komt te luiden:

000A

In artikel 2.10a wordt de tarieftabel vervangen door:

Bij een belastbaar inkomen uit werk en woning van meer dan

maar niet meer dan

bedraagt de belasting het in kolom III vermelde bedrag, vermeerderd met het bedrag dat wordt berekend door het in kolom IV vermelde percentage te nemen van het gedeelte van het belastbare inkomen uit werk en woning dat het in kolom I vermelde bedrag te boven gaat

I

II

III

IV

€ 19.645

5,10%

€ 19.645

€ 33.555

€ 1.001

10,85%

€ 33.555

€ 56.531

€ 2.510

42%

€ 56.531

€ 150.000

€ 12.159

52%

€ 150.000

€ 60.762

60%

III

Artikel V, onderdeel Da, komt te luiden:

Da

In artikel 20a wordt de tarieftabel vervangen door:

Bij een belastbaar loon van meer dan

maar niet meer dan

bedraagt de belasting het in kolom III vermelde bedrag, vermeerderd met het bedrag dat wordt berekend door het in kolom IV vermelde percentage te nemen van het gedeelte van het belastbare loon dat het in kolom I vermelde bedrag te boven gaat

I

II

III

IV

€ 19.645

5,10%

€ 19.645

€ 33.363

€ 1.001

10,85%

€ 33.363

€ 56.531

€ 2.489

42%

€ 56.531

€ 150.000

€ 12.219

52%

€ 150.000

€ 60.822

60%

IV

Artikel V, onderdeel Db, komt te luiden:

Db

In artikel 20b wordt de tarieftabel vervangen door:

Bij een belastbaar loon van meer dan

maar niet meer dan

bedraagt de belasting het in kolom III vermelde bedrag, vermeerderd met het bedrag dat wordt berekend door het in kolom IV vermelde percentage te nemen van het gedeelte van het belastbare loon dat het in kolom I vermelde bedrag te boven gaat

I

II

III

IV

€ 19.645

5,10%

€ 19.645

€ 33.555

€ 1.001

10,85%

€ 33.555

€ 56.531

€ 2.510

42%

€ 56.531

€ 150.000

€ 12.159

52%

€ 150.000

€ 60.762

60%

Toelichting

Dit amendement voorziet in een vijfde schijf in de inkomstenbelasting. Bij invoering van deze vijfde schijf worden belastbare inkomens, onderscheidenlijk belastbare lonen, hoger dan € 150.000 voor het deel van het belastbare inkomen, onderscheidenlijk belastbare loon, dat dit bedrag te boven gaat, belast met een tarief van 60%.

Met de in de artikelen I en V van het wetsvoorstel op te nemen wijzigingen van de artikelen 2.10 en 2.10a van de Wet inkomstenbelasting 2001 alsmede van de artikelen 20a en 20b van de Wet op de loonbelasting 1964 wordt invoering van een vijfde tariefschijf in de loon- en inkomstenbelasting beoogd.

De budgettaire opbrengst van dit amendement bedraagt € 430 mln.

Bashir


Amendement van het lid Bashir over een vijfde schijf in de inkomstenbelasting

2013-11-13
Dossier: 33752
Indiener(s): Farshad Bashir (SP)
Onderwerpen: belasting financiƫn
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-33752-45.html