Kamerstuk 33752-7

Grenseffectenrapportage inzake alcohol en tabak

Dossier: Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Belastingplan 2014)

Gepubliceerd: 17 september 2013
Indiener(s): Frans Weekers (staatssecretaris financiƫn) (VVD)
Onderwerpen: belasting financiƫn
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-33752-7.html
ID: 33752-7

Nr. 7 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN FINANCIËN

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 17 september 2013

Tijdens het Algemeen Overleg van 27 maart 2013 (Kamerstuk 31 066, nr. 170) is door mij aan uw Kamer een grenseffectenrapportage inzake alcohol en tabak toegezegd. Deze rapportage treft u aan in de bijlage1.

De Staatssecretaris van Financiën, F.H.H. Weekers