Kamerstuk 33752-57

Motie van de leden Koolmees en Klein over verminderen van de ongelijkheid in de successiewetgeving

Dossier: Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Belastingplan 2014)

Gepubliceerd: 13 november 2013
Indiener(s): Norbert Klein (50PLUS), Wouter Koolmees (D66)
Onderwerpen: belasting financiƫn
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-33752-57.html
ID: 33752-57

Nr. 57 MOTIE VAN DE LEDEN KOOLMEES EN KLEIN

Voorgesteld 13 november 2013

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat alleenstaanden en mensen zonder kinderen geen gebruik kunnen maken van verschillende hogere vrijstellingen en lagere tarieven in de successiewetgeving;

overwegende dat zij hierdoor benadeeld worden ten opzichte van mensen met kinderen en/of een partner;

verzoekt de regering om voor de zomer van 2014 budgettair neutrale varianten aan de Kamer te doen toekomen om deze ongelijkheid te verminderen;

en gaat over tot de orde van de dag.

Koolmees

Klein