Stemming

Motie van het lid Omtzigt over de grenseffecten van de accijnsverhoging

33,3 %
66,7 %


CU

SP

PVV

D66

PvdA

PvdD

SGP

50PLUS

BONTES

VVD

CDA

GL


Nr. 18 MOTIE VAN HET LID OMTZIGT

Voorgesteld tijdens het Wetgevingsoverleg van 4 november 2013

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat de regering de accijns op diesel met 3 cent per liter verhoogt en de accijns op lpg met 7 cent, bovenop de inflatie;

constaterende dat de regering toegeeft dat er een mogelijkheid is dat de verhoging van de dieselaccijns leidt tot weglekeffecten naar het buitenland;

constaterende dat de regering in de rekenmodellen echter uitgaat van nul grenseffecten;

constaterende dat de accijnsopbrengsten van de afgelopen twee jaar steeds honderden miljoenen lager waren dan geraamd;

overwegende dat de begrote belastingopbrengst zo nauwkeurig mogelijk moet aansluiten bij de werkelijke belastingopbrengst;

verzoekt de regering om, voor de plenaire behandeling een schatting te geven van de precieze opbrengst van de accijnsverhoging waarbij wel rekening is gehouden met de grenseffecten,

en gaat over tot de orde van de dag.

Omtzigt


Motie van het lid Omtzigt over de grenseffecten van de accijnsverhoging

2013-11-04
Dossier: 33752
Indiener(s): Pieter Omtzigt (CDA)
Onderwerpen: belasting financiƫn
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-33752-18.html