Kamerstuk 33752-34

Motie van het lid Klein over het afschaffen van de giftenaftrek

Dossier: Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Belastingplan 2014)

Gepubliceerd: 12 november 2013
Indiener(s): Norbert Klein (50PLUS)
Onderwerpen: belasting financiƫn
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-33752-34.html
ID: 33752-34

Nr. 34 MOTIE VAN HET LID KLEIN

Voorgesteld 12 november 2013

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat onderzoek door de commissie-Van Dijkhuizen heeft aangetoond dat de hoogte van de fiscale aftrek van giften geen significante invloed heeft op de omvang van giften en het aantal gevers;

overwegende dat de giftenaftrek de schatkist jaarlijks een bedrag van 400 miljoen kost;

overwegende dat de commissie-Van Dijkhuizen op grond van beschikbaar onderzoek van oordeel is dat de giftenaftrek zou moeten worden afgeschaft wegens gebrek aan effectiviteit;

roept de regering op, de fiscale giftenaftrekfaciliteit af te schaffen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Klein