Kamerstuk 33752-25

Motie van het lid Van Vliet over aanjagen van de Nederlandse economie met lastenverlichtingen

Dossier: Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Belastingplan 2014)

Gepubliceerd: 12 november 2013
Indiener(s): Roland van Vliet (PVV)
Onderwerpen: belasting financiƫn
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-33752-25.html
ID: 33752-25

11,3 %
88,7 %

SGP

CDA

PvdD

50PLUS

BONTES

VVD

GL

PVV

PvdA

SP

D66

CU


Nr. 25 MOTIE VAN HET LID VAN VLIET

Voorgesteld 12 november 2013

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat de Nederlandse economie nog steeds in crisis verkeert;

overwegende dat economen het erover eens zijn dat de binnenlandse bestedingen aangewakkerd moeten worden om het tij te keren aangezien de Nederlandse economie voor 70% afhankelijk is van binnenlandse consumptie;

overwegende dat het hiervoor benodigde consumentenvertrouwen alleen met koopkrachtverbetering kan stijgen en dat hiervoor lastenverlichtingen nodig zijn in plaats van lastenverzwaringen;

overwegende dat dan de werkgelegenheid pas weer echt gaat groeien, vanzelf meer belastingen binnenkomen en het financieringstekort daalt;

constaterende dat de regering echter in het Belastingplan 2014 per saldo nog steeds uitgaat van flinke lastenverzwaringen voor burgers en bedrijven in combinatie met verdere nivellering;

verzoekt de regering, het nivelleringsfeest van de PvdA te stoppen, het lastenverzwaringsfeest van de VVD te beëindigen en in plaats daarvan de Nederlandse economie met lastenverlichtingen aan te jagen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van Vliet