Kamerstuk 33752-91

Motie van het lid Klein over compensatiemaatregelen voor ondernemers in de grensstreek

Dossier: Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Belastingplan 2014)

Gepubliceerd: 17 april 2014
Indiener(s): Norbert Klein (50PLUS)
Onderwerpen: belasting financiƫn
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-33752-91.html
ID: 33752-91

22,0 %
78,0 %

Van Vliet

CDA

50PLUS

PVV

GrBvK

SP

CU

VVD

D66

PvdA

GL

SGP

PvdD


Nr. 91 MOTIE VAN HET LID KLEIN

Voorgesteld 17 april 2014

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat cumulatieve accijnsverhogingen voor brandstoffen, alcohol en tabak voor ondernemers in de grensstreek leiden tot forse omzetdalingen en daardoor tot ontslagen, waardeverlies van bedrijven en bedrijfsbeëindiging kunnen leiden;

roept de regering op, ten spoedigste compensatiemaatregelen voor te bereiden voor betrokken ondernemers in de grensstreek,

en gaat over tot de orde van de dag.

Klein