Kamerstuk 33752-85

Motie van het lid Merkies over het per direct terugdraaien van de accijnsverhogingen op lpg en diesel

Dossier: Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Belastingplan 2014)

Gepubliceerd: 17 april 2014
Indiener(s): Arnold Merkies (SP)
Onderwerpen: belasting financiƫn
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-33752-85.html
ID: 33752-85

29,3 %
70,7 %

Van Vliet

VVD

PVV

50PLUS

CDA

GrBvK

PvdD

SP

CU

SGP

PvdA

D66

GL


Nr. 85 MOTIE VAN HET LID MERKIES

Voorgesteld 17 april 2014

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat de pomphouders aan de grens in grote problemen zijn gekomen als gevolg van de accijnsverhogingen die dit kabinet heeft doorgevoerd;

verzoekt de regering, per direct de accijnsverhogingen op lpg en diesel terug te draaien,

en gaat over tot de orde van de dag.

Merkies