Kamerstuk 33752-89

Motie van de leden Tony Van Dijck en Wilders over compensatie voor alle pompstationhouders in de grensstreek

Dossier: Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Belastingplan 2014)

Gepubliceerd: 17 april 2014
Indiener(s): Teun van Dijck (PVV), Geert Wilders (PVV)
Onderwerpen: belasting financiƫn
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-33752-89.html
ID: 33752-89

20,7 %
79,3 %

CDA

50PLUS

SP

SGP

VVD

PvdD

PVV

D66

GL

PvdA

Van Vliet

CU

GrBvK


Nr. 89 MOTIE VAN DE LEDEN VAN DIJCK EN WILDERS

Voorgesteld 17 april 2014

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

verzoekt de regering, alle pompstationhouders in de grensstreek te compenseren voor de omzetderving in het eerste kwartaal op diesel en lpg die is ontstaan als gevolg van de domme accijnsmaatregel van dit kabinet,

en gaat over tot de orde van de dag.

Tony van Dijck

Wilders