Kamerstuk 33752-107

Gewijzigde motie van het lid Merkies over een beter harmonisatiebeleid met België en Duitsland

Dossier: Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Belastingplan 2014)

Gepubliceerd: 26 juni 2014
Indiener(s): Arnold Merkies (SP)
Onderwerpen: belasting financiën
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-33752-107.html
ID: 33752-107

22,0 %
78,0 %

VVD

Van Vliet

PVV

PvdD

50PLUS/Klein

SGP

D66

PvdA

CDA

GL

CU

50PLUS/Baay-Timmerman

GrBvK

SP


Nr. 107 GEWIJZIGDE MOTIE VAN HET LID MERKIES TER VERVANGING VAN DIE GEDRUKT ONDER NR. 101

Voorgesteld 26 juni 2014

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat grenseffecten een direct gevolg hebben op de werkgelegenheid in de grensstreek,

overwegende dat de grensstreek gebaat zou zijn bij geharmoniseerde accijnstarieven in de grensstreek,

verzoekt de regering, de mogelijkheden te onderzoeken voor een beter harmonisatiebeleid met België, Duitsland en Luxemburg op het gebied van accijnzen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Merkies