Stemming

Motie van het lid Van Vliet c.s. over intrekken van de vergroeningsmaatregelen

10,0 %
90,0 %


BONTES

PvdD

SGP

VVD

PvdA

50PLUS

CDA

GL

SP

PVV

CU

D66


Nr. 29 MOTIE VAN HET LID VAN VLIET C.S.

Voorgesteld 12 november 2013

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat de regering per 1 januari 2014 de afvalstortbelasting herintroduceert, de belasting op leidingwater verhoogt en daarmee de instrumentele functie van de belastingheffing gebruikt om de maatschappij te vergroenen;

overwegende dat drinkwater de ultieme eerste levensbehoefte is voor alle Nederlanders waar allang verstandig mee omgesprongen wordt, waaraan geen tekort is en waarvoor verdere maatschappelijke sturing via lastenverzwaring niet nodig is;

overwegende dat het opnieuw introduceren van een belasting op afvalstorten verdere lastenverzwaring, zwaardere regeldruk en een verhoogd risico op zwerfafval betekent;

overwegende dat belastingheffing vooral ten doel moet hebben om de publieke voorzieningen zoals scholen, ziekenhuizen, politie en wegen te betalen en niet om de maakbare samenleving in te vullen;

verzoekt de regering, deze vergroeningsmaatregelen in te trekken en de belastingheffing zo min mogelijk instrumenteel te gebruiken,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van Vliet

Klever

De Graaf


Motie van het lid Van Vliet c.s. over intrekken van de vergroeningsmaatregelen

2013-11-12
Dossier: 33752
Indiener(s): Roland van Vliet (PVV), Machiel de Graaf (PVV), Reinette Klever (PVV)
Onderwerpen: belasting financiƫn
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-33752-29.html