Stemming

Amendement van het lid Van Ojik dat regelt dat een voorwaarde voor toepassing van het voorgestelde verlaagde energiebelastingtarief voor lokaal duurzaam opgewekte elektriciteit wordt aangepast

18,7 %
81,3 %


PvdA

SGP

CU

CDA

GL

SP

PvdD

BONTES

VVD

50PLUS

PVV

D66


Nr. 38 AMENDEMENT VAN HET LID VAN OJIK

Ontvangen 13 november 2013

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

In artikel XXIII, onderdeel B, komt artikel 59a, tweede lid, onderdeel d, als volgt te luiden:

  • d. de door de coöperatie opgewekte elektriciteit, bedoeld in onderdeel c, is opgewekt met behulp van een productie-installatie die direct of indirect volledig juridisch en economisch eigendom is van de coöperatie;.

Toelichting

Met dit amendement wordt een voorwaarde voor toepassing van het voorgestelde verlaagde energiebelastingtarief voor lokaal duurzaam opgewekte elektriciteit aangepast. De voorwaarde dat de productie-installatie juridisch en economisch eigendom is van de coöperatie wordt zodanig aangevuld, dat een coöperatie ook kan deelnemen als de productie-installatie indirect juridisch en economisch eigendom is van de coöperatie. Hiermee wordt bereikt dat binnen de voorwaarden van de regeling de productie-installatie kan worden ondergebracht in een rechtspersoon waarvan alle aandelen worden gehouden door de coöperatie.

Dit verruimt de financieringsmogelijkheden voor coöperaties, omdat veel fondsen en banken eisen dat de opwek-capaciteit in een B.V. zit (opdat de opwekcapaciteit niet omvalt bij het omvallen van een coöperatie). Het amendement heeft naar verwachting geen noemenswaardige budgettaire gevolgen.

Van Ojik


Amendement van het lid Van Ojik dat regelt dat een voorwaarde voor toepassing van het voorgestelde verlaagde energiebelastingtarief voor lokaal duurzaam opgewekte elektriciteit wordt aangepast

2013-11-13
Dossier: 33752
Indiener(s): Bram van Ojik (GL)
Onderwerpen: belasting financiƫn
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-33752-38.html