Stemming

Motie van het lid Van Vliet over een oplossing voor huishoudens die stoken op propaangas

22,7 %
77,3 %


SGP

D66

PvdA

GL

CU

SP

CDA

PVV

50PLUS

VVD

BONTES

PvdD


Nr. 27 MOTIE VAN HET LID VAN VLIET

Voorgesteld 12 november 2013

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat de regering het accijnstarief op lpg per 1 januari 2014 flink gaat verhogen en dat het tarief voor propaangas hieraan gekoppeld is en dus naar rato mee zal stijgen;

overwegende dat er duizenden gezinnen in Nederland zijn die voor de verwarming van hun huis afhankelijk zijn van propaangas en door de accijnsverhoging op lpg plotseling geconfronteerd worden met een substantiële stijging van hun verwarmingskosten;

constaterende dat door deze kabinetsmaatregel duizenden gezinnen letterlijk en figuurlijk in de kou worden gezet;

verzoekt de regering, de accijnsgrondslag voor propaangas los te koppelen van lpg, dan wel voor deze gezinnen een andere oplossing te bedenken die hen compenseert,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van Vliet


Motie van het lid Van Vliet over een oplossing voor huishoudens die stoken op propaangas

2013-11-12
Dossier: 33752
Indiener(s): Roland van Vliet (PVV)
Onderwerpen: belasting financiƫn
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-33752-27.html