Kamerstuk 33752-55

Motie van het lid Van Ojik over teruggeven van de meevaller bij de crisisheffing

Dossier: Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Belastingplan 2014)

Gepubliceerd: 13 november 2013
Indiener(s): Bram van Ojik (GL)
Onderwerpen: belasting financiƫn
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-33752-55.html
ID: 33752-55

5,3 %
94,7 %

PvdA

D66

SP

SGP

50PLUS

CU

VVD

GL

BONTES

CDA

PVV

PvdD


Nr. 55 MOTIE VAN HET LID VAN OJIK

Voorgesteld 13 november 2013

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat de crisisheffing over 2012 128 miljoen euro meer heeft opgeleverd dan oorspronkelijk geraamd;

overwegende dat het wenselijk is, de lasten voor werkgevers te beperken;

overwegende dat de werkloosheid oploopt en het daarom wenselijk is, de vraag naar arbeid te stimuleren;

verzoekt de regering, de meevaller bij de crisisheffing 2012 terug te geven aan de werkgevers, via een verdere verlaging van de werkgeverspremies,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van Ojik