Stemming

Motie van de leden Omtzigt en Bashir over het belastingvoordeel van €140

34,0 %
66,0 %


GL

BONTES

PVV

VVD

CU

SP

PvdD

SGP

CDA

PvdA

50PLUS

D66


Nr. 19 MOTIE VAN DE LEDEN OMTZIGT EN BASHIR

Voorgesteld tijdens het Wetgevingsoverleg van 4 november 2013

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat de regering voornemens is om iedere burger een financieel voordeel te doen toekomen in 2014 ter grootte van € 140;

constaterende dat de regering hiervoor de vorm van de belastingkorting heeft gekozen;

constaterende dat dit belastingvoordeel door deze vormgeving niet of slechts nauwelijks toekomt aan gehuwde of samenwonende gepensioneerden met alleen een AOW of met een zeer gering aanvullend pensioen, aangezien zij slechts een financieel voordeel krijgen van € 38;

overwegende dat het niet rechtvaardig is om iedere burger een belastingvoordeel toe te kennen, behalve gehuwde of samenwonende gepensioneerden met een laag inkomen;

overwegende dat AOW'ers met een zeer laag inkomen dit financiële voordeel des te meer kunnen gebruiken;

verzoekt de regering, per nota van wijziging te regelen dat het financiële voordeel van € 140 dat bedoeld is voor iedere burger, ook in zijn geheel toekomt aan gehuwde of samenwonende gepensioneerden zonder of met een zeer gering aanvullend pensioen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Omtzigt

Bashir


Motie van de leden Omtzigt en Bashir over het belastingvoordeel van €140

2013-11-04
Dossier: 33752
Indiener(s): Pieter Omtzigt (CDA), Farshad Bashir (SP)
Onderwerpen: belasting financiën
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-33752-19.html