Stemming

Gewijzigd amendement van het lid Van Ojik ter vervanging van nr. 37 dat regelt dat een voorwaarde voor toepassing van het voorgestelde verlaagde energiebelastingtarief voor lokaal duurzaam opgewekte elektriciteit wordt aangepast

24,0 %
76,0 %


VVD

PvdD

GL

50PLUS

CDA

SP

PvdA

D66

BONTES

PVV

SGP

CU


Nr. 64 GEWIJZIGD AMENDEMENT VAN HET LID VAN OJIK TER VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ONDER NR. 37

Ontvangen 18 november 2013

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

Na artikel XXIII wordt een artikel ingevoegd, luidende:

ARTIKEL XXIII0A

In artikel XXIII, onderdeel B, vervalt in artikel 59a, derde lid, op bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip de tweede volzin.

Toelichting

Met dit amendement wordt een voorwaarde voor toepassing van het voorgestelde verlaagde energiebelastingtarief voor lokaal duurzaam opgewekte elektriciteit aangepast. De voorwaarde dat, behoudens bij ministeriële regeling te bepalen uitzonderingen, coöperaties waarvan één of meer leden ondernemer zijn in de zin van artikel 7 van de Wet op de omzetbelasting 1968, niet voor aanwijzing in aanmerking komen, komt op bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip te vervallen. Coöperaties kunnen door deze wijziging niet meer van de regeling worden uitgesloten, uitsluitend omdat ook kleine ondernemers, zoals zzp’ers of eenmanszaken, lid van de coöperatie zijn. Het amendement heeft naar verwachting geen noemenswaardige budgettaire gevolgen.

Omdat de regeling met het voorgaande in beginsel wordt uitgebreid tot ondernemers, kan sprake zijn van staatssteunaspecten waardoor de regeling ter goedkeuring aan de Europese Commissie moet worden voorgelegd voordat deze in werking kan treden. Daarom treedt deze aanpassing in werking op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip. Hierdoor zal invoering van de regeling voor andere gebruikers niet vertraagd worden.

Van Ojik


Gewijzigd amendement van het lid Van Ojik ter vervanging van nr. 37 dat regelt dat een voorwaarde voor toepassing van het voorgestelde verlaagde energiebelastingtarief voor lokaal duurzaam opgewekte elektriciteit wordt aangepast

2013-11-18
Dossier: 33752
Indiener(s): Bram van Ojik (GL)
Onderwerpen: belasting financiƫn
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-33752-64.html