Kamerstuk 33752-30

Motie van het lid Van Vliet over evalueren van de belastingopbrengsten

Dossier: Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Belastingplan 2014)

Gepubliceerd: 12 november 2013
Indiener(s): Roland van Vliet (PVV)
Onderwerpen: belasting financiƫn
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-33752-30.html
ID: 33752-30

30,0 %
70,0 %

SP

PvdD

VVD

SGP

D66

BONTES

CU

CDA

50PLUS

PVV

PvdA

GL


Nr. 30 MOTIE VAN HET LID VAN VLIET

Voorgesteld 12 november 2013

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat de regering de accijnstarieven op alcohol, tabak en brandstoffen gaat verhogen, de oldtimervrijstelling in de wegenbelasting gaat beperken tot voertuigen vanaf 40 jaar, de belasting op leidingwater gaat verhogen (die voor bedrijven echter in aftrek komt in de winstsfeer), het tarief in box 2 van de inkomstenbelasting eenmalig gaat verlagen onder gelijktijdige verruiming van de marge op het gebruikelijk loon, de schenkingsvrijstelling eenmalig verhoogt tot € 100.000, mits besteed aan een woning, en de stamrechtvrijstelling afschaft onder eenmalig afrekenen voor bestaand kapitaal tegen 80%;

overwegende dat de weglekeffecten van deze operaties via verdwijnende omzet en winst zowel binnen als buiten de landsgrenzen een materieel effect kunnen hebben op de geraamde belastingopbrengsten;

constaterende dat voor de accijnsverhogingen de staatssecretaris reeds heeft toegezegd voor de zomer van 2014 de weglekeffecten en de situatie van grensondernemers te evalueren;

verzoekt de regering, de belastingopbrengsten van al de hierboven genoemde operaties te evalueren en voor de zomer van 2014 de Kamer hierover te informeren,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van Vliet