Kamerstuk 33752-105

Motie van het lid Tony van Dijck over compensatie aan pompstationhouders in de grensstreek voor geleden omzetderving

Dossier: Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Belastingplan 2014)

Gepubliceerd: 26 juni 2014
Indiener(s): Teun van Dijck (PVV)
Onderwerpen: belasting financiƫn
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-33752-105.html
ID: 33752-105

20,7 %
79,3 %

PVV

GrBvK

PvdA

CU

PvdD

SP

GL

Van Vliet

CDA

VVD

D66

50PLUS/Baay-Timmerman

50PLUS/Klein

SGP


Nr. 105 MOTIE VAN HET LID TONY VAN DIJCK

Voorgesteld 26 juni 2014

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

verzoekt de regering, alle pompstationhouders in de grensstreek te compenseren voor de geleden omzetderving op diesel en lpg die is ontstaan als gevolg van de accijnsmaatregelen van dit kabinet,

en gaat over tot de orde van de dag.

Tony van Dijck