Stemming

Amendement van het lid Schouten over de aanpassing van een voorwaarde voor toepassing van het voorgestelde verlaagde energiebelastingtarief voor lokaal duurzaam opgewekte elektriciteit

29,3 %
70,7 %


BONTES

D66

CU

PvdD

CDA

SP

SGP

50PLUS

GL

VVD

PvdA

PVV


Nr. 32 AMENDEMENT VAN HET LID SCHOUTEN

Ontvangen 12 november 2013

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

Artikel XXIII wordt als volgt gewijzigd:

1. In het in onderdeel A opgenomen artikel 47, onderdeel z, van de Wet belastingen op milieugrondslag wordt «hetzelfde getal van vier cijfers» vervangen door: eenzelfde getal van vier cijfers, alsmede de direct aangrenzende gebieden waarbinnen de postcodes in het postcodesysteem eveneens beginnen met eenzelfde getal van vier cijfers.

2. In het in onderdeel B opgenomen artikel 59a, tweede lid, van de Wet belastingen op milieugrondslag komt onderdeel f te luiden:

  • f. de aansluiting via welke de elektriciteit aan het lid wordt geleverd, bevindt zich in een bij de aanwijzing, bedoeld in het eerste lid, vast te stellen postcodegebied waarbinnen de productie-installatie, bedoeld in onderdeel c, is verbonden met een net als bedoeld in artikel 1, eerste lid, onderdeel i, van de Elektriciteitswet 1998; en.

Toelichting

Met dit amendement wordt een voorwaarde voor toepassing van het voorgestelde verlaagde energiebelastingtarief voor lokaal duurzaam opgewekte elektriciteit aangepast. De installatie hoeft zich niet meer in het midden van de zogenoemde postcoderoos te bevinden. Het maakt het voor coöperaties mogelijk om ook locaties voor energieopwekking in de randen van de postcoderoos te benutten.

In artikel 59a, tweede lid, onderdeel f, wordt bepaald dat leden van de coöperatie alleen voor het verlaagde tarief in aanmerking komen als hun aansluiting zich bevindt binnen een postcodegebied waarbinnen zich ook de aansluiting van de productie-installatie bevindt. Door wijziging van de definitie van het begrip «postcodegebied» wordt daaronder niet alleen verstaan het gebied met postcodes die beginnen met eenzelfde viercijferig getal, maar ook de direct daaraan grenzende gebieden die eveneens beginnen met eenzelfde viercijferig getal. De inspecteur stelt bij de beschikking waarbij de coöperatie voor toepassing van de regeling wordt aangewezen, vast op welk postcodegebied de aanwijzing betrekking heeft. Aangezien een productie-installatie zich door de wijziging van het begrip «postcodegebied» vrijwel altijd in meerdere postcodegebieden tegelijk zal bevinden is het noodzakelijk dat bij beschikking wordt vastgesteld op welk postcodegebied de aanwijzing betrekking heeft. Hierdoor wordt bereikt dat de productie-installatie slechts in één van die postcodegebieden gebruikt kan worden voor toepassing van het verlaagde tarief. De productie-installatie moet binnen het door de inspecteur vast te stellen postcodegebied op het net zijn aangesloten, maar het is niet meer nodig dat zij zich in het midden van dat gebied bevindt.

Naar verwachting zijn de budgettaire effecten van dit amendement zeer beperkt en zullen deze effecten zich niet op de korte termijn voordoen.

Schouten


Amendement van het lid Schouten over de aanpassing van een voorwaarde voor toepassing van het voorgestelde verlaagde energiebelastingtarief voor lokaal duurzaam opgewekte elektriciteit

2013-11-12
Dossier: 33752
Indiener(s): Carola Schouten (CU)
Onderwerpen: belasting financiƫn
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-33752-32.html