Kamerstuk 33752-24

Amendement van het lid Bashir over dat oldtimers, die onder de overgangsregeling vallen ook in de maanden december, januari en februari op de weg geparkeerd mogen staan

Dossier: Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Belastingplan 2014)

Gepubliceerd: 12 november 2013
Indiener(s): Farshad Bashir (SP)
Onderwerpen: belasting financiƫn
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-33752-24.html
ID: 33752-24

30,0 %
70,0 %

SGP

GL

SP

CU

VVD

D66

BONTES

PVV

PvdA

CDA

PvdD

50PLUS


Nr. 24 AMENDEMENT VAN HET LID BASHIR

Ontvangen 12 november 2013

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

Het in artikel XIX, onderdeel G, opgenomen artikel 84a, derde lid, onderdeel c, van de Wet op de motorrijtuigenbelasting 1994 komt te luiden:

  • c. met het motorrijtuig geen gebruik van de weg wordt gemaakt in de maanden januari, februari en december van hetzelfde tijdvak, met uitzondering van het op de weg geparkeerd staan en het gebruik maken van de weg op de dag waarop het motorrijtuig aan een keuring wordt onderworpen ter zake van de afgifte van een keuringsbewijs als bedoeld in artikel 72 van de Wegenverkeerswet 1994;

Toelichting

Met dit amendement wordt geregeld dat oldtimers, die onder de overgangsregeling vallen (artikel 84a van de Wet op de motorrijtuigenbelasting 1994), ook in de maanden december, januari en februari op de weg geparkeerd mogen staan. Door deze verruiming wordt de overgangsregeling ook toegankelijk voor oldtimerbezitters die alleen beschikken over een parkeergelegenheid op een weg als bedoeld in artikel 5 van de Wet MRB 1994.

Bashir