Kamerstuk 33752-79

Reactie op verzoek van het lid Omtzigt over de accijnsopbrengsten van januari

Dossier: Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Belastingplan 2014)

Gepubliceerd: 3 maart 2014
Indiener(s): Eric Wiebes (staatssecretaris financiƫn) (VVD)
Onderwerpen: belasting financiƫn
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-33752-79.html
ID: 33752-79

Nr. 79 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN FINANCIËN

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 3 maart 2014

In de regeling van werkzaamheden van dinsdag 11 februari en 18 februari jl. (Handelingen II 2013/14, nr. 52, Regeling van werkzaamheden en Handelingen II 2013/14, nr. 55, Regeling van Werkzaamheden) heeft de heer Omtzigt gevraagd om een brief op 3 maart met daarin de opbrengsten van de accijns op diesel, benzine, lpg, wijn, bier, frisdrank en op sterke drank van de maand januari.

Helaas kan ik u de opbrengsten van deze accijnzen over de maand januari op 3 maart nog niet leveren, omdat deze pas de tweede helft van maart bekend zijn. Dit houdt verband met het feit dat de aangifte en de afdracht van de accijns over januari plaats vindt aan het eind van de maand februari. Voorts neemt het verwerken van de kasontvangsten enige tijd in beslag.

Overigens betreffen de afdrachten wat betreft de accijnzen op brandstof niet de verkopen van de pomphouders, maar de leveranties van oliemaatschappijen aan pomphouders. Dit komt doordat de accijnzen op brandstoffen niet door pomphouders worden afgedragen, maar door oliemaatschappijen.

Ik begrijp de wens om zo snel mogelijk met een analyse te komen. Tegelijkertijd is enige tijd nodig om tot een voldoende onderbouwd oordeel te komen. Eén maand is vanwege onder meer maandelijkse fluctuaties in de kasontvangsten bovendien niet representatief.

Om zo spoedig mogelijk duidelijkheid te verschaffen, heb ik het onderzoek van Financiën waar mogelijk versneld. Dit betekent dat ik naar verwachting half mei een rapportage naar de Tweede Kamer zal sturen.

In de bijlage treft u een overzicht aan van accijnsopbrengsten van de afgelopen jaren die de heer Koolmees heeft gevraagd.

De Staatssecretaris van Financiën, E.D. Wiebes

Accijnsontvangsten in miljoenen euro (kasbasis)
 

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

20131

– Accijns van lichte olie

3.439

3.899

3.935

3.884

4.018

4.067

4.009

4.092

4.043

3.983

3.815

– Accijns van minerale oliën, anders dan lichte olie

2.414

2.568

2.645

2.770

2.925

3.195

3.335

3.571

3.665

3.687

3.737

– Tabaksaccijns

1.802

1.924

1.886

2.175

2.203

2.278

2.372

2.407

2.525

2.502

2.353

– Alcoholaccijns

419

397

368

326

325

339

317

316

317

319

328

– Bieraccijns

324

324

315

319

313

318

385

385

382

382

406

– Wijnaccijns

223

236

234

243

248

293

287

266

303

302

336

Totaal acccijnzen

8.620

9.348

9.383

9.717

10.032

10.490

10.705

11.037

11.236

11.176

10.974

X Noot
1

2013 betreft de meest recente raming van het kabinet, dat is de stand Najaarsnota 2013.