Kamerstuk 33752-53

Motie van het lid Omtzigt over handhaven van de kennisgeving vooraf

Dossier: Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Belastingplan 2014)

Gepubliceerd: 13 november 2013
Indiener(s): Pieter Omtzigt (CDA)
Onderwerpen: belasting financiƫn
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-33752-53.html
ID: 33752-53

22,0 %
78,0 %

PVV

CU

GL

SGP

PvdA

D66

SP

BONTES

CDA

50PLUS

PvdD

VVD


Nr. 53 MOTIE VAN HET LID OMTZIGT

Voorgesteld 13 november 2013

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat de regering de kennisgeving vooraf afschaft;

constaterende dat dit betekent dat belastingplichtigen niet meer geïnformeerd worden wanneer over hen informatie op verzoek wordt uitgewisseld met een buitenlandse belastingdienst;

constaterende dat de reden hiertoe is dat de bezwaarmogelijkheid op de kennisgeving voor vertraging kan zorgen;

overwegende dat belastingplichtigen het recht moeten hebben om te weten dat en met welke landen hun informatie op verzoek gedeeld wordt;

constaterende dat de kennisgeving nu niet altijd gedeeld wordt met de belastingplichtige, maar met de verschaffer van de informatie;

verzoekt de regering om de kennisgeving vooraf te handhaven zonder de tiendagentermijn en te regelen dat de kennisgeving altijd tevens gestuurd wordt naar de belastingplichtige,

en gaat over tot de orde van de dag.

Omtzigt