Stemming

Amendement van het lid Klein over ongedaanmaking van de in het wetsvoorstel vanaf het jaar 2015 opgenomen gefaseerde afschaffing van de werkbonus

11,3 %
88,7 %


PvdA

SGP

CU

50PLUS

BONTES

VVD

GL

D66

SP

CDA

PVV

PvdD


Nr. 52 AMENDEMENT VAN HET LID KLEIN

Ontvangen 13 november 2013

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

I

Artikel II, onderdeel L, vervalt.

II

Artikel II, onderdeel M, vervalt.

III

Artikel III, onderdeel E, vervalt.

IV

Artikel IV, onderdeel C, vervalt.

V

Artikel IVA vervalt.

VI

Artikel VI, onderdeel Da, vervalt.

VII

Artikel VI, onderdeel Db, vervalt.

VIII

Artikel VII, onderdeel E, vervalt.

IX

Artikel VIII, onderdeel C, vervalt.

X

Artikel VIIIA vervalt.

Toelichting

Met dit amendement wordt beoogd de in het wetsvoorstel vanaf het jaar 2015 opgenomen gefaseerde afschaffing van de werkbonus ongedaan te maken. Budgettaire derving bedraagt:

 

2014

2015

2016

2017

struc.

Ongedaan maken afschaffing van de werkbonus

0

163

183

196

210

De werkbonus, die 1 januari 2013 is ingegaan, is volgens het regeerakkoord van het kabinet Rutte II bedoeld voor werknemers van 61 tot 65 jaar met een laag inkomen. Hiermee kan een werknemer die doorwerkt, sparen om de financiële gevolgen van de stijging van de AOW-leeftijd vanaf 2013 op te vangen. Dat dit wordt afgeschaft is des te pijnlijker nu er geen overbruggingsregeling ter overbrugging van het «AOW gat» ligt waarop iedereen in gelijke mate aanspraak kan maken. Door de werkbonus nu al weer af te schaffen stelt de overheid zich wispelturig op en is daarmee onbetrouwbaar voor de mensen die dit aangaat.

Klein


Amendement van het lid Klein over ongedaanmaking van de in het wetsvoorstel vanaf het jaar 2015 opgenomen gefaseerde afschaffing van de werkbonus

2013-11-13
Dossier: 33752
Indiener(s): Norbert Klein (50PLUS)
Onderwerpen: belasting financiƫn
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-33752-52.html