Stemming

Motie van het lid Van Vliet over achterwege laten van de verhoging van de belasting- en invorderingsrente

18,7 %
81,3 %


PVV

SGP

GL

CDA

D66

PvdA

PvdD

SP

VVD

50PLUS

BONTES

CU


Nr. 31 MOTIE VAN HET LID VAN VLIET C.S.

Voorgesteld 12 november 2013

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat de regering van plan is het rentetarief voor belastingheffing en -vordering in de sfeer van de vennootschapsbelasting te koppelen aan de wettelijke rente, waarbij het tarief 8% gaat bedragen;

overwegende dat deze rentemaatregel ingegeven is door budgettaire motieven in de vorm van meer renteopbrengst voor de fiscus;

overwegende dat een rentetarief van 8% totaal niet aansluit bij de huidige lage rentestand op transacties in de maatschappij en dat hiervoor totaal geen draagvlak bestaat bij belastingplichtigen, en dat het daarmee bijdraagt aan de uitholling van de belastingmoraal;

verzoekt de regering, deze verhoging van de belasting- en invorderingsrente achterwege te laten en terug te brengen tot realistische proporties,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van Vliet


Motie van het lid Van Vliet over achterwege laten van de verhoging van de belasting- en invorderingsrente

2013-11-12
Dossier: 33752
Indiener(s): Roland van Vliet (PVV)
Onderwerpen: belasting financiƫn
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-33752-31.html