Kamerstuk 33752-51

Motie van het lid Bashir over proportionaliteit bij ontnemen of weigeren van de anbi-status

Dossier: Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Belastingplan 2014)

Gepubliceerd: 13 november 2013
Indiener(s): Farshad Bashir (SP)
Onderwerpen: belasting financiƫn
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-33752-51.html
ID: 33752-51

24,0 %
76,0 %

PVV

GL

SGP

SP

CDA

CU

D66

PvdD

50PLUS

PvdA

BONTES

VVD


Nr. 51 MOTIE VAN HET LID BASHIR

Voorgesteld 13 november 2013

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat in het wetsvoorstel Overige fiscale maatregelen integriteitsbepalingen voor anbi's zijn opgenomen;

constaterende dat hierdoor de inspecteur van de Belastingdienst een anbi-status kan weigeren of ontnemen;

verzoekt de regering, ervoor zorg te dragen dat het ontnemen of weigeren van de anbi-status altijd proportioneel is ten opzichte van de gedragingen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Bashir